erosketen baldintza orokorrak

1. Informazio orokorra

Erosteko baldintza eta baldintza orokorrek arautzen dute erabiltzaileak www.suspertutolosa.eus web orria erabiltzea. Tolosako Udalak eta Tolosa & co Elkarteak egiten dute, hurrenez hurren, IFK P2007600F eta G75029116 zenbakiekin. Helbidea: plaza Zaharra 6, 20400 Tolosa (Gipuzkoa) eta Pedro de Tolosa 2, 20400 Tolosa (aurrerantzean, Suspertu Tolosa).

www.suspertutolosa.eus Suspertu Tolosak sortu eta bultzatutako webgunea da, COVID-19ren krisiak eragindako alarma-egoerak eragindako Tolosako saltokiei laguntzea helburu duena. Horretarako, likidezia-injekzio bat behar da, denbora horretan haien ordainketei aurre egiteko eta, horrela, salbuespen-egoera hori igaro ondoren berriro ateak ireki ahal izateko. Web Plataforman saltoki parte-hartzaile gisa identifikatuta ager daitezkeen saltokiei aukera ematen zaie, herritarrek bonuak erosi ahal izan ditzaten. Bonu horiek, ondoren, saltoki parte-hartzaileetan trukatu ahal izango dituzte, establezimenduak jendearentzat berriro ireki ahal dituztenean.

2. Erabiltzailea

Bonu-kanpainan izena ematen duten erabiltzaileek kanpainari aplikatzen zaizkion baldintzen berri izango dute, eta baldintza horiek onartu beharko dituzte izena eman aurretik.

3. Kanpainaren baldintzak

“SUSPERTU TOLOSA BONUA” kanpainak Tolosan bakarrik balioko du. Kanpainak iraupen mugatua izango du “SUSPERTU TOLOSA BONUA” erosteko, 2020ko maiatzaren 8tik 2020ko maiatzaren 29ra, eta iraupena luzatu ahal izango da erakunde sustatzaileek hala erabakitzen badute.

4. Erosketa-prozesua

Bonuak plataformaren bidez erosiko dira eta parte hartzen duen merkataritza jakin bati elkartuko zaizkio. Bonuen salmenta-prezioa 10 €, 20 € eta 30 € izango da, eta SUSPERTU TOLOSAK 5 €, 10 € eta 15 € gehiago emango ditu, hurrenez hurren. SUSPERTU TOLOSAK egun gutxi barru sartuko du denda parte-hartzailean bere establezimenduan egindako bonu-erosketen balioa. Bonuen erosketa bakoitzak identifikatzaile bat izanen du, erosleak eta parte hartzen duen dendak jasoko dutena.

5. Hobariaren muga

Erabiltzaile bakoitzak, gehienez ere, bonu bat eta guztira 4 bonu eskuratu ahal izango ditu plataformaren bidez. Horrela, pertsona bakoitzak 60 euroko hobaria izango du gehienez. Lau bonu horiek erosi ondoren, ezingo duzu SUSPERTU TOLOSA plataformaren bidez erosten jarraitu.

6. Ordaintzeko baldintzak

Kutxabankek, S.A.k ST birtual bat jarri du kanpaina honen eskura, suspertutolosa.eus plataforman integratuta. Horren bidez, “SUSPERTU TOLOSA BONUAK” erosi eta establezimenduei ordaindu ahal izango zaizkie.

Ordaintzeko modua txartelarekin egingo da, ST birtualaren bidez, Kutxabankek, S.A.k emandako berme eta segurtasunarekin.

SUSPERTU TOLOSA arduratuko da Kutxabankekoak ez diren txartelen kudeaketaeta truke-tasez. Gastu horiek ST birtualean egiten den fakturazioaren %0,30 izango lirateke.

SUSPERTU TOLOSA ingresará en pocos días al Comercio Participante el valor de la/s compra/s de bonos realizadas a su establecimiento en la Plataforma

7. Bonuaren trukea

Bonuak merkataritza parte-hartzailearen establezimendua irekitzen denetik 2020ko abenduaren 31ra arte trukatzen ahalko dira.

Establezimenduak ireki ondoren, bonuen erosleak bonoa kontsumitzen duen dendara hurbilduko dira. Orduan, egiaztatuko da bezeroak emandako identifikatzailea bere identifikatzaileen zerrendan dagoela, eta hori izango da bere erantzukizuna.

Saltokiak, salmenta bidez, kontsumitzaile bakoitzeko bonu bat onartuko du gehienez. Erabilitako bonuen zenbatekoa erosketan agortu beharko da.

8. Itzulketak

Bonu bat erosi duen erabiltzaileak ordaindutako kopuruak itzultzeko eska dezake bonu bat erosteko eta, era berean, bonu hori itzultzeko, kasu hauetan:

  • Saltokiak ezin izatea establezimendua ireki edo itxi kanpainak dirauen bitartean, eta, beraz, ezin izatea trukatu. Alde horretatik, SUSPERTU TOLOSAK kobraezinen funtsa ezarriko du zenbateko horiek ordaintzeko.
  • Bonua erosi eta hurrengo hamalau (14) egun naturaletan, erabiltzaileak bonu hori linean eskuratzeari uko egiteko duen eskubidea erabiliz. Horretarako, SUSPERTU TOLOSA enpresarekin harremanetan jarri beharko duzu info@suspertutolosa.eus helbide elektronikoan, eta bertan behera uzteko eskatu posta elektronikoz.

Erabiltzaileak ez du eskubiderik izango Bonoa erosteagatik ordaindutako kopuruak itzultzeko, ez badu hura indarrean dagoen bitartean erabiltzen, nahiz eta indarrean dagoen bitartean denda ireki duelako erabili ahal izan.

9. Informazio gehigarria eta gorabeherak

Bonua erostean arazorik izanez gero, erabiltzaileak info@suspertutolosa.eus helbidera edo 943 69 74 54 telefonora deitu beharko du, erabiltzaileak izan dezakeen edozein zalantza, arazo edo gorabehera argitzeko, 10:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera.

10. Legeria aplikagarria

Baldintza orokor hauek SUSPERTU TOLOSA eta erabiltzaileen arteko harremanari aplikatuko zaizkio eta bere horretan aplikatuko dira. Arau horietan aurreikusten ez den orotan Espainiako legeria aplikatuko da.