izen emateko baldintza orokorrak

1. Informazio orokorra

Erosteko baldintza eta baldintza orokorrek arautzen dute erabiltzaileak www.suspertutolosa.eus web orria erabiltzea. Tolosako Udalak eta Tolosa & Co Elkarteak egiten dute, hurrenez hurren, IFK P2007600F eta G75029116 zenbakiekin. Helbidea: plaza Zaharra 6, 20400 Tolosa (Gipuzkoa) eta Pedro de Tolosa 2, 20400 Tolosa (aurrerantzean, Suspertu Tolosa).

www.suspertutolosa.eus Suspertu Tolosak sortu eta bultzatutako webgunea da, COVID-19ren krisiak eragindako alarma-egoerak eragindako Tolosako saltokiei laguntzea helburu duena. Horretarako, likidezia-injekzio bat behar da, denbora horretan haien ordainketei aurre egiteko eta, horrela, salbuespen-egoera hori igaro ondoren berriro ateak ireki ahal izateko. Web Plataforman saltoki parte-hartzaile gisa identifikatuta ager daitezkeen saltokiei aukera ematen zaie, herritarrek bonuak erosi ahal izan ditzaten. Bonu horiek, ondoren, saltoki parte-hartzaileetan trukatu ahal izango dituzte, establezimenduak jendearentzat berriro ireki ahal dituztenean.

2. Erabiltzailea

Bonu-kanpainan izena ematen duten erabiltzaileek kanpainari aplikatzen zaizkion baldintzen berri izango dute, eta baldintza horiek onartu beharko dituzte izena eman aurretik.

3. Kanpainaren baldintzak

“Suspertu Tolosa”  kanpainan Tolosako merkataritzaren eta zerbitzuen sektoreko establezimendu guztiek parte hartu ahal izango dute, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

 1. Saltokia Tolosan egotea
 2. Baimendutako ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafeetan alta emanda egotea (hitzarmen honen I. eranskinean adierazita). Entitatea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren bi epigrafetan edo gehiagotan alta emanda badago, onuraduntzat hartuko da jarduera nagusia diruz laguntzen ahal diren taldeen barruan baldin badago.
 3. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.
 4. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. paragrafoetan adierazitako diru-laguntzak lortzeko debeku-kausetako batean ere.

Kanpainak iraupen mugatua izango du izena emateko, 2021eko apirilaren 13tik 23ra, eta iraupena luzatu ahalko da entitate sustatzaileek hala erabakitzen badute.

Kanpainan onartutako IAEen zerrenda:

 • 1. Atala
  • 505.5 arotzeria eta sarrailagintza
  • 64 Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza
  • 641 Fruten, barazkien, barazkien eta tuberkuluen txikizkako merkataritza
  • 642 Haragien eta hondakinen txikizkako merkataritza; haragi-produktu eta haragi-eratorri landuak; arrautzak, hegaztiak, abeletxeko untxiak, ehizakiak eta horietatik eratorritako produktuak
  • 643 Arrainen eta arrantzako, akuikulturako eta barraskiloetako beste produktu batzuen txikizkako merkataritza
  • 644 Ogiaren, gozogintzaren, gozogintzaren eta antzekoen eta esnearen eta esnekien txikizkako merkataritza
  • 645 Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza
  • 646 Tabako-laboreen eta erretzaile-gaien txikizkako merkataritza
  • 647 Elikagai eta edarien txikizkako merkataritza, oro har
  • 65 Establezimendu iraunkorretan egindako elikagai ez diren industria-produktuen txikizkako merkataritza
  • 651 Ehungintzako, jantzigintzako, oinetakoen, larrugintzako eta larrugintzako gaien txikizkako merkataritza
  • 652 Sendagaien eta farmazia-produktuen txikizkako merkataritza; drogeria- eta garbiketa-gaiena; mota guztietako lurrinena eta kosmetikoena; eta produktu kimikoena oro har; belar-dendetako belar eta landareena.
  • 653 Etxeko ekipamendurako eta eraikuntzarako artikuluen txikizkako merkataritza
  • 654 Lurreko ibilgailuen, aireontzien eta itsasontzien eta makineriaren, osagarrien eta ordezko piezen txikizkako merkataritza
  • 655 Erregaien, erregaien eta lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza
  • 656 altzarien, jantzien eta etxean erabiltzeko tresna arrunten gisako ondasun erabilien txikizkako merkataritza
  • 657 musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza
  • 659 Txikizkako beste merkataritza bat
  • 659.1 zigiluen, txanponen, oroitzapenezko dominen, bildumagileentzako billeteen, artelanen eta antzinako gauzen, mineral solteen edo bildumetako mineralen, fosilen, intsektuen, maskorren, landareen eta animalia disekatuen txikizkako merkataritza
  • 659.2 Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipoen txikizkako merkataritza
  • 659.3 Medikuntzako, ortopediako, optikako eta argazkigintzako aparatu eta tresnen txikizkako merkataritza
  • 659.4 Liburuen, egunkarien, papergintzako artikuluen eta mahaigaineko eta marrazketa eta arte ederretako artikuluen txikizkako merkataritza
  • 659.5 Bitxigintzako, erlojuko, zilargintzako eta imitaziozko bitxigintzako gaien txikizkako merkataritza
  • 659.6 Jostailuen, kirol-gaien, kirol-jantzien, oinetakoen eta ukituen, armen, kartutxoen eta piroteknia-gaien txikizkako merkataritza
  • 659.7 Hazi, ongarri, lore eta landareen eta animalia txikien txikizkako merkataritza
  • 659.8 “Sex-shop” izeneko txikizkako merkataritza
  • 659.9 Elkarte honetan zehaztu gabeko beste produktu batzuen txikizkako merkataritza, 653.9 epigrafean sailkatu beharrekoak izan ezik
  • 662 Txikizkako merkataritza mistoa edo integratua
  • 775 Bidai agentziek prestatutako zerbitzuak
  • 942 Beste osasun-zerbitzu batzuk
  • 943 Estomatologia eta odontologiako kontsultak eta klinikak
  • 944 Naturopatia, akupuntura eta parasanitario zerbitzuak
  • 945 Albaitarien kontsulta eta klinikak
  • 97 Zerbitzu pertsonalak
  • 971 Garbitegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak
  • 971.3 Arropen pasaratzea eta konponketa
  • 972 Ile-apaindegiak eta edertasun-institutuak
  • 973 Argazki-zerbitzuak, argazki-makina automatikoak eta fotokopia-zerbitzuak
  • 974 Etxeko zerbitzuak emateko agentziak
  • 975 Markogintza-zerbitzuak
  • 979 Beste zerbitzu pertsonal batzuk b.i.s.g.
 • 2. Atala
  • 832 Mediku espezialistak (Estomatologoak eta odontologoak izan ezik)
  • 833 Estomatologoak
  • 834 Odontologoak
  • 835 Farmazialariak
  • 836 Laguntzaile tekniko sanitarioak eta fisoterapeutak
  • 837 Hortz-protesiko eta -higienistak
  • 838 Optikari-Optometristak eta Podologoak
  • 839 Erizaintzako masajistak, bromatologoak, dietistak eta laguntzaileak

4. Izena emateko prozesua

Saltokiek plataformaren bidez eman beharko dute izena, legezko ordezkariaren bitartez. Horretarako, izena emateko epea 2021eko apirilaren 13tik 23ra (15:00) izango da. Inskribatzeko epe hori luzatu ahal izango da, baldin eta erakunde sustatzaileek adostuta hala erabakitzen badute. Suspertu Tolosa saltokiaren legezko arduradunarekin harremanetan jarriko da izen-emateko epea behin amaituta.

 

5. Izena emateko muga

Establezimendu bakoitzak behin eman beharko du izena, izena emateko formularioan eskatzen diren eremu guztiak behar bezala betez. Izena eman ondoren, berrespen-mezu elektroniko bat jasoko du. Baina establezimendu batek saltoki bat baino gehiago badu, inskripzio bat egin ahal izango du saltoki bakoitzeko.

Gehienez ere, 80.000 € banatuko dira bonoetan. Establezimendu guztiek bono kopuru bera jasoko dute, izena ematen duten saltoki kopuruaren arabera.

Datuak egiaztatu ondoren, Tolosako Udalak inskripzioa berretsi edo ukatu egingo du, eta beste mezu elektroniko bat bidaliko du epe hori amaitu ondoren. Datu horiek apirilaren 13tik 28ra egiaztatuko dira.

Eskatutako baldintzak zehatz-mehatz betetzen direla hobeto egiaztatzeko, Tolosako Udalak beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio originala edo osagarria eskatu ahal izango dio kanpaina honi atxikitzeko interesa agertu duen establezimenduari.

Inskripzioan edozein arazo izanez gero, saltokia inskribatzeaz arduratzen den pertsonak hainbat aukera izango ditu:

 1. Harremanetan jar daiteke info@suspertutolosa.eus helbide elektronikoaren bidez.
 2. Interesdunak 943 69 74 54 telefonora deitu ahal izango du, 10:00etatik 13:30era, astelehenetik ostiralera, edozein zalantza, arazo edo gorabehera argitzeko. Baldin eta jarritako bideetatik arazoa konpontzerik ez badago, Tolosako Udalak interesdunari deitu egingo dio erakundera etor dadin eta, hala, arazoa zuzenean konpontzeko.

Azkenik, Tolosako Udala ordezkariarekin harremanetan jarriko da izena emateko prozesua amaitutakoan, bonuen kanpainaren baldintzei buruzko informazioa emateko eta, hartara, atxikitako establezimenduak kanpainaren hurrengo faseei buruz izan dezakeen edozein kontsulta edo zalantza argitzeko.

6. Erantzukizuneko aitorpena

Erabiltzaileak, emandako datuen titularra den horrek, Tolosako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrean xedatutakoaren arabera, zinpeko aitorpen hau aurkezten du:

 • Ordezkatzen duen erakundeak ez daukala debekurik diru-laguntzak jasotzeko. Debeku-arrazoi horiek Lege honetan daude jasota: 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa, 13- artikuluko 2. eta 3. zenbakiak.
 • Aurkeztutako dokumentazioa, ziurtagiriak eta datu guztiak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du erakundeari jakinarazteko posta elektroniko bidez emandako informazioan aldaketarik izanez gero, info@suspertutolosa.eus helbidera, WEB GUNEA erabiltzaile gisa identifikatuta eta aldatu beharreko informazioa zehaztuta.

7. Ordaintzeko baldintzak

Caja Rural de Navarra, Koop. E.k kanpaina honen eskura ipintzen du TPV birtual bat, Tolosa & Co-ren jabetzako banku-kontu baten izenean egongo dena eta suspertutolosa.eus       plataforman integratua. Horren bidez, SUSPERTU TOLOSA bonoak eta establezimenduei egindako ordainketak erosi ahal izango dira.

Ordaintzeko modua txartelarekin egingo da, TPV birtualaren bidez, Caja Rural de  Navarra, Koop. E. sozietateak emandako  berme eta segurtasunarekin.

Tolosa&Cok bere gain hartuko ditu Caja Rural de Navarra, Koop. E. enpresakoak ez diren txartelak kudeatzeko eta trukatzeko tasak, TPV birtualean ematen den fakturazioaren % 0,30 izango litzatekeena.

Elkarteak atxikitako saltokiei bi epetan ordainduko die dirulaguntza:

 • Lehen ordainketa maiatzean egingo da. Establezimendu bakoitzeko saldutako bono bakoitzaren % 90.
 • Bigarren ordainketa urrian egingo da. Saldutako bono kopuruaren gainerako zenbatekoaren% 10 izango da, bono guztiak eta dagokien faktura sinplifikatua entregatu ondoren.
 • Establezimenduek bonuak faktura sinplifikatuarekin batera entregatu beharko dituzte Tolosa&Co-ren egoitzan hilabetean behin, euren bezeroek kontsumitzen dituzten heinean. Establezimenduak dagokion faktura sinplifikatuarekin batera entregatu beharko du bonoa, 30 euroko salmentaren pareko edo gehiagoko balioan.

 

Faktura sinplifikatuak, gutxienez, datu hauek jaso beharko ditu:

 • Zenbakia, eta hala badagokio, seriea.
 • Fakturaren data.
 • Dokumentatzen diren eragiketak egin diren data.
 • Identifikazio fiskaleko zenbakia, eta hura egitera behartutakoaren izen-deiturak, izena edo sozietatearen izen osoa.
 • Emandako ondasun edo zerbitzu motaren identifikazioa.
 • Aplikatutako zerga-tasa eta, aukeran, baita «BEZa barne» adierazpena ere.

Elkarteak ez du bigarren ordainketa ordainduko, baldin eta establezimenduak aurkezten dituen bonoek ez badituzte betetzen azaldutako baldintzak.

Bonuren baten itzulpena egingo balitz, establezimenduek ordura arte aurreratutako dirua itzuli egin beharko dute elkarteak gaitutako kontu korrontearen zenbakira, 20 egun naturaleko epean, Tolosako Udalak jakinarazten dionetik zenbatzen hasita, honako kasu hauetan:

 • Bezeroak bonoa erabili ez duenean.
 • Establezimenduak dagokion bonoa aurkeztu ez duenean.
 • Establezimenduak bonoa aurkeztu badu, baina dagokion faktura sinplifikatuarekin batera aurkeztu ez badu edo faktura horrek aurreko paragrafoetan adierazitako baldintzak betetzen ez baditu.

Edozein kasutan, Udala arduratuko da dirulaguntza aurreratuaren itzulketa agintzeaz eta jakinarazteaz.

8. Informazio gehigarria eta gorabeherak

Izen-ematean arazorik izanez gero, erabiltzaileak info@suspertutolosa.eus helbidera edo 943 69 74 54 telefonora deitu beharko du, eta bertan erabiltzaileak izan dezakeen edozein zalantza, arazo edo gorabehera argituko du, 10:00etatik 13:30era, astelehenetik ostiralera.

9. Legeria aplikagarria

Izena emateko baldintza orokor hauek SUSPERTU TOLOSA eta erabiltzaileen arteko harremanari aplikatuko zaizkio eta bere horretan aplikatuko dira. Arau horietan aurreikusten ez den orotan Espainiako legeria aplikatuko da.